Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Möten, protokoll och beslutsunderlag

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa datum kan justeras under året.

Sammanträdesdagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd/Styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17


6


1521

19

16

14

Kommunfullmäktiges presidium

2717

Kommunstyrelsen

27


23

20

2531

28

26

23


Kommunstyrelsens AU

8

10

2

30


4

15


10

7

5

2

14

Dialogdagar och Budgetberedning12


14
15
Socialnämnden


25

24


19

161

6


8

Socialnämndens AU

14

11

10

7

5

2

23


19

22

20

17

15

Bygg- och miljönämnden


19


15


17


26

16


18


Bygg-och miljönämndens beredning


5


1


3


12

2


4


Utbildningsnämnden9

20

1131

22

12

30


Utbildningsnämndens AU


10

10

24

14
11

8

29


3Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll publiceras här på vår hemsida senast två dagar efter justering.

För att få tillgång till bygg- och miljönämndens, utskottens samt andra handlingar eller protokoll som inte publiceras, kontakta oss på kommun@essunga.se. Vi avgör från fall till fall om det material som efterfrågas ska omfattas av sekretess.

Kungörelser 2019

Protokoll innevarande år

Kommunfullmäktige 2019

Kommunstyrelsen 2019

Utbildningsnämnden 2019

Socialnämnden 2019

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2019

Valnämnden 2019

Kungörelser, protokoll och beslutsunderlag från 2018

Kungörelser till kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige 2018

Kommunstyrelsen 2018

Utbildningsnämnden 2018

Socialnämnden 2018

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2018

Valnämnden 2018

Kungörelser, protokoll och beslutsunderlag från 2017

Kungörelser till kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktige 2017

Kommunstyrelsen 2017

Utbildningsnämnden 2017

Socialnämnden 2017

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2017

Kungörelser, protokoll och beslutsunderlag från 2016

Kungörelser till kommunfullmäktige 2016

Kommunfullmäktige 2016

Kommunstyrelsen 2016

Utbildningsnämnden 2016

Socialnämnden 2016

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt