Läs mer

Samråd för fördjupad översiktsplan Nossebro

Essunga kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nossebro. Under perioden 21 november 2022 till 31 januari 2023 har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanens innehåll.

Samrådsmöte kommer äga rum

22 november kl 18-20 i Nossebro skolas aula

30 november kl 17-19 i Nossebro skolas aula

23 januari kl. 17-19 i Nossebro skolas aula

Sammanfattning

Nossebros kvaliteter är kopplade till småskaligheten med ett brett utbud av service och natur nära bostaden. Den fördjupade översiktsplanens övergripande mål Den nära småstaden bygger på dessa kvaliteter. Målet speglar även det självförtroende som uttrycks i kommunens Vision 2040.

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen har styrgruppen beslutat om ett befolkningsmål för Nossebro som innebär en befolkningsökning med 1500 invånare fram till 2040. Detta ska ske genom en etappvis utbyggnad.

Läs hela samrådshandlingen genom att klicka på länken nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FÖP Nossebro Samrådshandling.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2022-11-17 09.15

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer kommunen att sammanställa alla synpunkter och förslag i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen lämnas också förslag till hur planförslaget ska förändras. Samrådsredogörelsen ska godkännas av kommunstyrelsen.

När kommunstyrelserna godkänt samrådsredogörelsen och beslutat vilka ändringar som ska göras tas en granskningsversion av planförslaget fram. Planförslaget ställs sedan ut igen och då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget ännu en gång. Under granskningstiden kommer samrådsredogörelsen att finnas på hemsidan.

Vill du lämna åsikter på den fördjupade översiktsplanen kan du göra det skriftligt antingen via e-post eller vanlig post:

Essunga kommun
Kommunstyrelsen
465 82 Nossebro

Märk ditt svar med Synpunkter fördjupad översiktsplan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt