Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019. Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh). Genom att delta i coachningsprogrammet får företaget hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Varför delta i ett coachningsprogram?

Programmet passar företag som:

  • På ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder
  • Vill höja sin kunskap inom energi
  • Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning! Det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang
  • Vill dra nytta av ett nätverk med andra företag, både rörande energi och andra frågor

  Programmet kan hjälpa företag som:

  • Har ont om tid
  • Har brist på kunskap eller information
  • Behöver en knuff i rätt riktning
  • Vill lära sig mer om energieffektivisering i allmänhet

  Så jobbar coacher för energi och klimat

  Programmet utförs av en coach, gästföreläsare och genom utbyte med andra deltagande företag. När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen sker. Därefter tar coachen fram förslag på områden i ditt företag med potential till minskad energianvändning. Du får även individuell coachning i att genomföra konkreta energieffektiviseringsåtgärder. Under perioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

  Vad ingår i coachningsprogrammet?

  Programmet består av en för företaget enskild del och en gemensam del. De gemensamma delarna utförs tillsammans med andra deltagande företag från samma kommun eller kommunsamarbete.

  Enskild del:

  • Energigenomgång med platsbesök av coach
  • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
  • Coachning i genomförande av åtgärder

  Gemensamma delar som bland annat kan innehålla:

   • Platsbesök hos andra deltagande företag
   • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
   • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
   • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
   • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
   • Stöd inför finansieringslösningar

   Kan mitt företag få hjälp av en coach?

   Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

   För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas fyra-fem träffar om totalt cirka 10 timmar.

   Utöver det, är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen. Din insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

   Har du högre energiförbrukning än 300 MWh finns andra bidrag att söka www.energimyndigheten.se/smflänk till annan webbplats

   Vilka företag kan inte få hjälp av en coach?

   Coacher för energi och klimat riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn samt till företag utan energianvändning.

   Hjälpte informationen på sidan dig?   Tack för att du hjälper oss!

   Kontakt