Läs mer

Källsortering och återvinning

Genom att sortera och återvinna avfallet minskas miljöpåverkan och våra naturresurser utnyttjas effektivare.

Miniservice

Nedsatt hämtning (miniservice – 6 hämtningar/år, 140l kärl) kan efter ansökan till bygg- och miljönämnden beviljas under förutsättning att fastighetsinnehavaren på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt kan hantera delar av sitt avfall samt har egen matkompostering i godkänt kärl.

Blankett finns här.

Kompostbehållare
Om du komposterar matsavfall utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Kompostbehållaren får därför inte ha glipor eller hål som är större än sex mm. Det är en fördel att välja en isolerad behållare eftersom den har bättre förutsättningar att fungera året runt.

En tumregel för att avgöra hur stor kompostbehållare som behövs är att räkna med en volym på 50 liter per hushållsmedlem. Det finns en rad olika behållare att köpa.

Sorteringsanvisningar

Hushållsavfall ska sorteras i följande avfallsslag och hanteras enligt nedan. Du kan även läsa mer här om sopsortering på Sveriges sopsorteringswebb. Länk till annan webbplats.

Batterier
Små batterier ska lämnas i batteriboxar som finns på kommunens avfallsstation, återvinningsstationer samt apoteket. Se även fordonsbatterier längre ner.

Däck
(producentansvar)
I första hand hos däcksverkstaden. Däck utan fälg kan lämnas på återvinningscentralen.

Elektriska och elektroniska apparater
(producentansvar)
Lämnas in till kommunens återvinningscentral för omhändertagande.

Farligt avfall
Farligt avfall är t ex spillolja, färgrester, lacknafta, kvicksilvertermometrar, bekämpningsmedel och andra kemikalier. Sådant får aldrig läggas i de vanliga soporna eller hällas ut i avloppet. Farligt avfall ska lämnas vid kommunens återvinningscentral.

Fordonsbatterier
Dessa ska lämnas till försäljningsställen eller till kommunens återvinningscentral.

Förpackningar av papp
(producentansvar)
Förpackningarna ska sköljas ur och plattas till så långt som möjligt. Materialet lämnas i behållare för respektive material i någon av producenternas återvinningsstationer.

Förpackningar av plast
(producentansvar)
Se pappförpackningar, PET-flaskor, se nedan.

Förpackningar av wellpapp
(producentansvar)
Se pappförpackningar.

Tidningspapper
(producentansvar)
Tidningar ska lämnas till producenternas återvinningsstationer.

Förpackningar av glas
(producentansvar)
Se pappförpackningar, glasflaskor med pant se nedan.

Förpackningar av metall
(producentansvar)
Se pappförpackningar, returburkar, se nedan.

Grovavfall
Skrymmande hushållsavfall som inte hänförs till något av avfallsslagen ovan ska lämnas till kommunens återvinningscentral.

Komposterbart avfall
Alla hushåll som har tillgång till kompost får sortera ut matavfall och annat lätt nedbrytbart avfall för kompostering. Se § 22 i Renhållningsordningen.

Enligt miljöbalken ska kompostering anmälas till miljökontoret.

Kyl- och frysskåp
Kyl- och frysskåp ska lämnas till kommunens avfallsstation skilt från annat avfall.

Mediciner
Överbliven medicin ska lämnas in till apotek förutom cytostatika som räknas som farligt avfall.

Metallskrot
Lämnas till kommunens återvinningscentral.

PET-flaskor, dryckesförpackningar av aluminium och glasflaskor med pant
(producentansvar)
Förpackningarna ingår i pantsystem och ska därför lämnas till inköpsstället eller annan affär som tar emot dem.

Restavfall
Hushållsavfall som inte ingår i något av avfallsslagen i den här listan ska läggas i sopkärl enligt § 7-15 Renhållningsförordningen. 

Hushållsnära insamling

Du som privatperson kan genom företaget TMR Pick-up Service få kostnadsfri upphämtning hemma av

  • Plast
  • Papper
  • Metall

Låter detta intressant, gå in på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer och gör en intresseanmälan!

Insamlingskassar

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!