Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning, trygghet, säkerhet

Vad är mobbning? Det är mobbning när en eller flera elever upprepade gånger och över en tid blir utsatta för negativa handlingar (till exempel knuffar, elaka kommentarer, utfrysning) från en eller flera elever. Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling.

Vad är kränkning?

Det kan vara svordomar och fula ord, könsord, förolämpningar, slag, sparkar, knuffar, fasthållning, utfrysning, hot, miner, suckar, gester, skratt, fniss, klotter, anonyma brev, sms-meddelanden, e-post med mera. 

Så här arbetar vi:

Den personal som observerat och/eller ingripit i en mobbningssituation eller fått rapport från någon elev, fyller i en rapport och lämnar den till någon i trygghetsteamet.

Trygghetsteamet

  • diskuterar och arbetar med lösningar i varje enskilt fall och kontaktar övrig personal vid behov
  • samtalar med inblandade parter, såvida inte annan personal enligt överenskommelse genomför samtalen
  • tar direkt kontakt med mobbarens föräldrar när mobbning konstaterats och eleven får tillfälle att först själv berätta för sina föräldrar
  • följer under en längre tid upp det som hänt med mobbaren och mobboffret
  • informerar berörd personal om vilka elever som behöver extra tillsyn.

Utvärdering sker i slutet av varje läsår:

  • Har vi följt arbetsgången?
  • Har läget förbättrats beträffande mobbning bland eleverna? 

Plan mot kränkande behandling

Varje förskola och skola har en egen likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Planen beskriver arbetet med att främja trygghet och motverka mobbning och otrygghet på förskolan och i skolan. 

Här hittar du plan mot kränkande behandling för respektive förskola/skola.

Olyckor och kriser

Essunga kommun arbetar förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser och krishantering,
Enskilda, lättare tillbud eller olyckor hanteras vanligtvis av skolans eller förskolans personal.

Barn och elever omfattas av en olycksfallsförsäkring som kommunen tecknar. Vid stora eller allvarliga olyckor och tillbud kan utbildningsförvaltningens- eller Essunga kommuns krishanteringsorganisation hantera händelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt