Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidshem

Fritidsgårdens spel och pussel

Fritidshemmen erbjuder skolbarnomsorg, fritids, fritidshem för barn 6-13 år när du som förälder arbetar eller studerar. I fritidshemmet vistas ditt barn under den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola.

Fritidshem finns på alla tre skolorna i kommunen och du ansöker om plats via e-tjänst eller blankett. Ditt barn kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Stängningsdagar i barnomsorg och fritidshem under läsåret 2018/19:
Måndag 20 augusti 2018
Måndag 29 oktober 2018
Måndag 7 januari 2019
Måndag 17 juni 2019

Stängningsdagar i barnomsorg och fritidshem under läsåret 2019/20:
Måndag 19 augusti 2019
Måndag 28 oktober 2019
Måndag 7 januari 2020
Måndag 15 juni 2020

Avgifter och regler för fritidshem

Essunga kommun har regler och avgifter för fritidshem som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö, turordning, vistelsetid och hur du säger upp plats samt avgifter.

Du hittar tillämpningsregler för barnomsorg under relaterad information längre ner på sidan. 

Ansök eller säg upp plats

Du ansöker eller säger upp plats via blankett eller e-tjänst.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen lämnas in till enheten. Under uppsägningstiden ska föräldraavgiften betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt