Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturvandring

Saxen i Nossebro

Mördare, världsrekord, historiska personer från 1500-talet och många sevärdheter av retrokaraktär är några exempel på vad man får uppleva på Nossebros Kulturvandring.

Vandringen invigdes i april år 2009. Den är drygt två kilometer lång och tar dig med på en promenad genom Nossebro med nedslag vid olika byggnader, konstverk och platser.

I broschyren finns en karta markerad med siffror som representerar en informationspunkt. Det finns mer information att läsa på skyltar vid de olika punkterna.

Broschyren kan du hämta på biblioteket, Nossebrobadet och kommunhusets reception. Du kan också läsa om mer om de olika platserna på den här webbplatsen.

1. Nossebrobadet och Stallaholm

Området vid campingen och Nossebro Scen har beteckningen Stallaholm.

Stallaholm var förr namnet på ett säteri och en by. Säteriet, som låg längst ner på nuvarande Sturegatan, ägdes 1648 av den adliga (nu utdöda) släkten Papegoja. Byn skiftades i mitten av 1800-talet. En stor del av bebyggelsen i Nossebro ligger på mark, som ägts av utskiftade gårdar på Stallaholm. 2011 invigdes en konstgräsplan på området.

2. Skolgården Nossebro skola

Konstnären och nossebrobon Algot Galle var bildlärare på Nossebro skola när han fick uppdraget att försköna området vid den nya skolbyggnaden.
Det var i klassrummet han kom på titeln …

Från början fanns tre fiskar i stimmet. När trästockarna drabbades av almsjuka byttes dessa ut mot pelare i stål. Samtidigt utökades antalet fiskar till fem och de målades i starka färger.

3. Essunga folkbibliotek

Biblioteket är en central samlingsplats i samhället. Det fungerar som ett kombinerat folk- och skolbibliotek och ligger i direkt anslutning till Nossebro skola.

Biblioteket har mycket att erbjuda. Du kan låna böcker, ljudböcker, dagstidningar, tidskrifter, musik och film gratis.

Det finns släktforskningsresurser samt databaser för informationssökning.

Biblioteket är en mötesplats för alla. På biblioteket finns lokaler att använda för studier eller mindre sammankomster. Här finns datorer, som du kan använda utan kostnad. Här kan du hitta en egen vrå för en stunds avkoppling och ta del av olika utställningar.

Bokcafé, sagostund, Kura skymning och pepparkaksbyggestävling är är några aktiviteter i verksamheten. Därtill kommer en mängd olika programpunkter anordnade av biblioteket eller någon av kommunens många aktiva föreningar.

I Vårdcentrums dagcentral i anslutning till cafeterian finns också en enklare biblioteksfilial. Hit är alla välkomna för att läsa tidningar och tidskrifter alla dagar i veckan.

4. Stureplan

Saxen på Stureplan är världens största sax enligt notering i Guinness Rekordbok 1994. Den symboliserar alla ”klipp” man har kunnat göra på Nossebro Marknad sedan 1903, då den första månadsmarknaden hölls i Nossebro.

Nossebro Marknad är idag en av Sveriges största månadsmarknader. Den äger rum den sista onsdagen i varje månad utom i december då vi har ”Jul på Nossebro Marknad”. Marknaden börjar tidig morgon och håller på till middagstid. Det är inte ovanligt att över 10 000 besökare kommer till marknaden under sommarmånaderna.

Stureplan är en del av det nuvarande marknadsområdet. Namnet kommer troligen av Sten Sture d. y. (1492-1520), riksföreståndare och hövitsman i Västergötland. Området kallas för Stallaholm och var namnet på ett säteri och en by som låg längst ned på nuvarande Sturegatan.

Biografen Stjärnan drivs av Föreningen Nöjesstjärnan. I detta gamla föreningshus har visats film sedan det uppfördes 1916. Då var det stumfilm och självspelande piano, som stod för underhållningen. Numera kan man bland annat se direktsänd opera från Metropolitan i New York via satellit.

Magasinsbyggnaderna längs Sturegatan flyttades från Koberg under tidigt 1900-tal. Under marknaderna användes de bl a som stallar för tillresta marknadsbesökare.

5. Mördargränd

Sigfridsgatan är i folkmun också känd som Mördargränd.
Det namnet kommer av att det förr i tiden låg ett slakteri här, och därmed var det många djur som fick ett hastigt slut på livet på denna gata.

På 1960-talet fick gatan det officiella namnet Sigfridsgatan efter slakteriägare Sigfrid Bergkvist. 1923 tog Johan Erikson över charkuterirörelsen. Än i dag kan man köpa Eriksons berömda korv i butiken på Storgatan.

Mockatårta bakades i Nya Konditoriet som låg på Storgatan. I examenstider kunde 50 tårtor per dag fraktas från Nossebro med tåg till bland annat Uppsala. Numera har Elins Bageri övertagit receptet och bakar tårtorna enligt gammal tradition.

6. Stationshuset

Västergötland-Göteborgs Järnväg, VGJ, fick stor betydelse för utvecklingen av Nossebro. Järnvägen mellan Göteborg och Skara invigdes den 16 juli 1900 av kung Oscar II. Då fanns ett mindre stationshus, som byggdes till 1916.

Persontrafiken på VGJ lades ner 1970 och sista godståget från Nossebro till Vara gick i december 1986.

Godsmagasinet flyttades 1999 från Sollebrunn av medlemmar i Nossebro Hembygdsförening, som gärna visar Stationshuset med järnvägsmuseet och före detta stinsbostaden.

Necks Verkstäder grundades 1919 och hade i början av 1940-talet som mest drygt 300 anställda i Nossebro. Här utfördes bland annat smides- och galvaniseringsarbeten.

Vattenfall och Televerket var stora kunder. Numera finns inget av dessa verksamheter kvar, men flera mindre företag finns etablerade på det forna fabriksområdet.

Som ett minne av Necksepoken finns den stora Hejaren, som användes till smidesarbeten, monterad på Gustavsplatsen. Denna plats är uppkallad efter Necks grundare, Gustav Neck.

7. Gustavsplatsen

Den 27 oktober 1927 invigde skarabiskopen Hjalmar Danell kyrkan, eller som man då sade, kapellet. Kyrkan är ritad av Knut Nordenskjöld. Många av inventarierna är skänkta av församlingsbor. Under den mörka årstiden är kyrkan fasadbelyst och är då, men även under vår och sommar, ett vackert blickfång uppe på Kyrkberget.

Bakom bankbyggnaden finns Mats Theselius röda parksoffa. Under Kulturhuvudstadsåret 1998 bjöd Kulturum Skaraborg in sjutton konstnärer att göra sjutton röda soffor i de sjutton kommuner, som till och med år 1997 tillhörde länet Skaraborg.

Uppdraget var att skapa varsin röd soffa som en kulturell mötesplats. Konstnärerna hade full frihet att välja material och form. Att den blev röd beror på att länsbokstaven i det gamla länet Skaraborg var R och sofforna skulle binda samman länet som ”en röd tråd”.

Bankbyggnaden, som även rymmer ett systembolag, kallas ibland skämtsamt för Kröken.

8. Fontäntorget

Fontäntorget är en attraktiv mötesplats och har tidigare varit en populär marknadsplats.

”Vattentrappa” är det första offentliga konstverket i Essunga kommun och uppfördes 1975, skänkt av Lions Club.

Konstnären Roland Andersson föddes i Nossebro och arbetade i sin fars stenhuggeri, innan han började sin konstnärliga utbildning.

Skulpturen beskriver en rörelse uppåt , där blocken är staplade i en trappliknande rörelse med vattnet strömmande över avsatserna. Den är utförd i bohusgranit och väger totalt 13 ton. Ytan på de olika blocken växlar mellan att vara polerad eller skrovlig.

Hanssons Grill, eller Kôrvan som den också kallas, uppfördes 1994. Gatuköksbyggnaden är i triangelform och är utförd i betong med falsat plåttak.

Husen på Storgatan uppfördes i början av 1900-talet som en följd av att Nossebro då blev ett stationssamhälle.

9. Elektriska affären och Andra Våningen

I korsningen Storgatan - Kyrkobrinken byggdes i slutet på 1800-talet ett hus som från början inhyste en speceriaffär med en syateljé på övervåningen. Från 1914 var här en elektrisk affär. Med några få års undantag fortsatte affärsverksamheten här fram till 1969, då den flyttades till Storgatan 12 (snett över gatan).

Detta hus stängdes och låstes med hela sitt innehåll. Så har den varit fram till Kultur-vandringens invigning den 19 april 2009, då den öppnades igen för besökare.

Över fyrtio år gamla lampor, grammofonskivor, radioapparater – ja, allt som en elektrisk affär kunde innehålla – finns kvar. En riktig skatt för retrointresserade!

Brandtornet uppfördes 1936 i kvarteret Amiralen. Då byggdes också municipalhuset i anslutning till detta. Municipalhus var dåtidens motsvarighet till dagens kommunhus. Tidigare fanns här polisstation och varmbadhus. Byggnaden tjänstgjorde också som brandstation till 1992, då verksamheten fick nya lokaler på Stallgatan. Idag finns här Andra Våningen, en retrolägenhet inredd i 1960-talsstil.

10. Nossan och broarna

Ån Nossan har ett namn, som kommer från fornnordiskan, där hnoss betyder smycke.
Inom Essunga kommun finns 14 broar över ån. Stenbron byggdes 1842. Träbron uppfördes 1963 under renoveringen av Stenbron. Järnvägsbron är från 1900.

Nossan räknas som ett av Europas artrikaste fiskevatten. De vanligaste arterna är gädda, abborre och sik. Det finns även braxen, id, ål, mört, spegelkarp, stäm, färna, faren, björkna, ruda, sarv, sutare, vimma och kräftor.

Nossan är cirka 100 kilometer lång och har sin källa i Borgstena norr om Borås. Den rinner ut i Dättern, som är en vik av Vänern. Den är en av få åar i Sverige, som rinner mot norr.

2012 byggdes hyreshuset Åsikten, Nossebros högsta byggnad.

11. Kerstinsås

Det gröna huset mellan Bangränd och rondellen är Nossebros äldsta originalhus uppfört 1895, uppförd av Johan Petter Tidén. Huset är byggt av byggmästare Hansén och är amerikainspirerat. Huset är byggt av gediget norrlandsvirke. Det mesta är i originalskick förutom ett par ytterdörrar.

Kerstinsås äldreboende uppfördes 1966 av Essunga kommun. 1984 kompletterades äldreboendet med en vårdcentral. Sockengränsen mellan Essunga och Bäreberg sägs gå genom det så kallade ”Havet” mitt i byggnaden.

12. Kerstinsås kvarn

På 1840-talet hette en av ägarna till Kerstinsås kvarn Fredrik Sundler. Han byggde också valvbron intill kvarnen 1842. 1850 köptes den av Anders Andersson från Bäreberg. Den kom sedan att vara i samma släkt i fyra generationer. Den siste ägaren hade inte några arvingar. Allmänna arvsfonden överlät då Kerstinsås kvarn till Nossebro Hembygdsförening 2001.

När medlemmar ur Hembygdsföreningen började renoveringen av Kerstinsås kvarn hade den inte varit i bruk sedan 1950-talet. Vattenhjulet saknades och maskineriet var i obalans. Bygglaget besökte andra kvarnar för att ta reda på hur ett nytt hjul skulle se ut. 2005 kom det nya hjulet på plats. Det har en diameter på 4,2 meter.

I september 2007 återinvigdes kvarnen och då kunde man återigen mala säd. Kvarnen på västra sidan av bron ägdes på 1600-talet av den adliga släkten Papegoja. De ägde gården Stallaholm och Nossekvarn. Kvarnen, som inte längre är i drift, ägs nu av Jan och Bo Ansbjer.

Konstverket Blommande Nossan av Tony Abrahamsson invigdes 2009.

13. Ångbåten och Nossebro Scen

S/S Nossan af Stallaholm har inte alltid funnits på ån Nossans vatten. Båten har tidigare gått som timmerbuntbåt, eller slup som den också kallas, på Dalälven. Den är byggd i Dalarna 1933, och den tidigare tändkulemotorn ersattes 1981 med en ångmaskin, som den förre ägaren konstruerade.

I maj 1994 var båten på plats i Nossebro, och många arbetstimmar lades ner av medlemmar i Ångbåtsföreningen Nossan för att få den i gott skick. Sedan dess har 20 000 personer åkt med ångbåten sommartid.

Nossebro Scen invigdes sommaren 2007 och är en scen öppen för skilda evenemang. Här firas nationaldagen traditionsenligt.  Det finns även möjlighet att hyra scenen.

Marknadsområdet erbjuder stora ytor lämpade för olika evenemang och här finns också Nossebrobadets Camping.

För motorintresserade arrangeras Veteranmarknaden i april och augusti samt Power Meet i juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt