Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i kommunen

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Uppdatering måndag 13 augusti:

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Information på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Uppdatering måndag 30 juli:

Grill- och eldningsförbudet kvarstår trots regnskurar. De regnskurar som kommit under helgen är långt ifrån tillräckliga. Förbudet mot att grilla och elda utomhus kvarstår.

Uppdateringen torsdag 25 juli:

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00
idag, den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved,
gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

grilla på egen tomtmark

använda engångsgrill

använda stormkök

göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)

elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt
fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Dari (Afghansk Persiska)
روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه روشن کردن آتش در جنگل ها، زمین های بایر و مکان های عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند مکان های آب بازی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی موقع افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد حریق شوید و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و منجر به محکومیت شما بشود

Engelska
Open burning prohibition order applies!

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks.

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Nederländska
Vuurverbod van kracht!

Vuurverbod betekent, dat het NIET is toegestaan, in bos en veld of op openbare plaatsen vuurtjes te steken of te barbecueën. Het verbod geldt ook voor wegwerp BBQs en openbare vuur- en BBQ-plaatsen, bijvoorbeeld bij badplaatsen, campings en parkeerplaatsen.

Wij maken u erop attent, das u altijd zelf voor de veiligheid verantwoordelijk bent en dat u aansprakelijk kunt worden gesteld en gestraft kunt worden, wanneer u een vuur veroorzaakt of in strijd handelt met het vuurverbod.

Polska
Obowiązuje zakaz rozpalania ognia!

Zakaz ten oznacza, że NIE WOLNO rozpalać ognia ani grillować w lasach i na polach oraz w miejscach publicznych. Zakaz ten dotyczy również grillów jednorazowych oraz specjalnie do tego celu przygotowanych ogólnodostępnych miejsc na ognisko i grillowanie, które można znaleźć na przykład przy kąpieliskach, na kampingach i w parkach.

Miej na uwadze fakt, że zawsze ty sam/sama jesteś odpowiedzialny/a za stosowanie się do reguł bezpieczeństwa i że możesz być pociągnięty/a do odpowiedzialności i ukarany/a jeśli spowodujesz pożar albo złamiesz zakaz rozpalania ognia.

Tyska
Es gilt ein allgemeines Feuerverbot!
Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen.

Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

Farsi (Persiska)
روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه افروختن آتش در جنگل ها، مراتع و اماکن عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند محل های آب تنی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد آتش سوزی شده و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و باعث محکومیت شما گردد

Om förbudet på fler olika språk på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats

Mer information och FAQ-lista på Länstyrelsen Västra götalands hemsidalänk till annan webbplats

Tidigare publicerad information om eldningsförbud:

Uppdaterat torsdag 12 juli:

På grund av den torra väderleken råder från och med 2018-07-11, eldningsförbud i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Undantaget är grillar i egen trädgård. Med egen trädgård avses också sådan plats som man har tillgång till vid t.ex. flerbostadshus. Engångsgrillar får inte användas.


Eldningsförbudet råder tills vidare.

Från och med idag 2018-06-20, upphävs eldningsförbudet i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Det kan förekomma lokala variationer vilket innebär att det fortfarande kan vara olämpligt att elda på vissa platser. Den som tänder elden är alltid ansvarig för vad som händer, oavsett om det råder
eldningsförbud eller inte. Följ brandriskprognosen på www.smhi.se klicka på Vädret och sedan Brandriskprognos – 5 dygn. Regler kring eldning utomhus finns på vår hemsida www.rvs112.se klicka på brandskydd och därefter eldning utomhus.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt