Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begränsad framkomlighet på Järnvägsgatan

Under maj månad pågår vägarbete

Från och med 2 maj kommer vi att lägga nya vatten- och avloppsledningar på Järnvägsgatan från
Stallgatan till Liljegatan. Arbetet kommer att pågå under maj månad med begränsad framkomlighet.

Detta är etapp två i det arbete som utförs i trafiksäkerhetssyfte för att skydda gående och
cyklister från tung trafik. Nästa år kommer etapp 3 längs Stallgatan till gamla banvallen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt