Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Företag, stöd och rådgivning

Erikssons charkuteri i Nossebro

Kommunen erbjuder landsbygd och industriföretagande  i trivsam miljö!

Essunga är en traditonell landsbygdskommun, som även präglar näringslivet. Lantbruk och industriföretag är stöttepelare, men även byggnads- och transportföretag är rikligt representerade. Inte lika traditionellt är e-handelsföretaget Ginza.se. Här finns även en framväxande företagsamhet inom besöksnäringen, och handeln har sedan 2005 kraftigt flyttat fram sina positioner.

I kommunen finns cirka 900 företag och de flesta företag är enmansföretag. Antalet nystartade företag ökar år för år. Essungas privata företagsamhet präglas av stor rutin och stabilitet. Många företagare har länge drivit sina rörelser och få företag upphör. Bland företagarorganisationerna intar Nossebroregionens företagare en särställning, eftersom det är en lokal men ändå gränslös sammanslutning, som välkomnar alla typer av företag.

Företagare - eller blivande?

För att underlätta företagares kontakter med myndigheter erbjuder Essunga kommun en företagslots. Detta betyder att man i alla ärenden, som rör företagande, ska vända sig till en person, som sedan i sin tur kan slussa företagaren vidare till rätt instans. Det kan gälla till exempel:

  • Nyföretagande
  • Mark- och byggnadsfrågor
  • Etablering eller utökning av verksamhet
  • Tillståndsärenden

Position Väst

Position Väst är tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här samarbetar 18 kommuner för att få fler företag att etablera sig. En av de kommunerna är Essunga kommun. Du som företagare kan få tillgång till värdefull kompetens i form av finansieringslösningar och professionell affärsutveckling samt stöttning vid nyetablering och nystart av företag. Läs mer på Positions Västs hemsidalänk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt