Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val till riksdag, kommun och landsting

Val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Det svenska valsystemet kan du läsa mer om på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Val till Europaparlamentet är det vart femte år. Nästa EP-val äger rum 2019.

Så här går valet till i Essunga kommun

Essunga kommun är en valkrets och har tre valdistrikt. Valnämnden är ansvarig för genomförandet av allmänna val i kommunen i samarbete med ansvarig tjänsteman för val.

När vallokalerna stänger börjar valförrättarna i valdistrikten med att räkna inlämnade röster. Först räknas riksdagsvalet, sedan kommunvalet och sist landstingsvalet. Respektive valdistrikt lämnar sedan protokoll och avlämnade röster till kommunens valnämnd som granskar att distriktet har handlagt valet rätt. Därefter körs rösterna in till länsstyrelsen. Första onsdagen efter valdagen sker valnämndens preliminära rösträkning . Då räknas röster som kommit till kommunen under valdagen och därefter. Det kan till exempel vara förtidsröster från andra kommuner. Dessa räknas i kommunen och lämnas sedan in till länsstyrelsen. 

Läs mer om rösträkningen på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Valdistrikt i Essunga kommun

Valdistrikt i Essunga kommun från och med 1 januari 2018

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Inför de allmänna valen 2018 har kommunens valdistrikt förändrats något. Kommunfullmäktige i Essunga kommun tog beslut om detta den 19 juni 2017 och länsstyrelsen godkände beslutet den 15 november 2017. Ändringar medför att cirka 160 röstberättigade flyttas från valdistriktet Bredöl till valdistriktet Nossebro. Det medför också att cirka 254 röstberättigade flyttas från valdistriktet Nossebro till valdistriktet Jonslund.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt